Aktualności

Duplikat Karty Krakowskiej

2018-08-01
W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Krakowskiej w formie plastikowej można złożyć wniosek o wydanie duplikatu.

Wniosek o wydanie duplikatu należy pobrać ze strony https://www.kk.krakow.pl/o-programie/wzory-wnioskow/ a następnie złożyć go wraz ze zdjęciem w wybranym punkcie PSB.

Duplikat karty wydawany jest za opłatą w wysokości 8 zł, opłaty tej można dokonać:

  1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, nr rachunku: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 Bank PKO BP SA (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat:
    • w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa,
    • w kasach Urzędu Miasta Krakowa,
  2. w Punktach Sprzedaży Biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie.

UWAGA! W tytule wpłaty należy zamieścić informację, że opłata dotyczy wydania duplikatu Karty Krakowskiej oraz dane osoby, której duplikat ma być wydany. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.