Aktualności

Zapisywanie Karty Krakowskiej na nośnikach plastikowych

2018-08-01
Dla wygody użytkowników status Karty Krakowskiej gwarantujący atrakcyjne zniżki może zostać zapisany na różnych nośnikach.

Nośnikami Karty Krakowskiej są :

  1. „Karta Krakowska” w formie mobilnej (mKK) i/lub plastikowej (KK),
  2. Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię w formie mobilnej (mKKM) i/lub plastikowej (KKM),
  3. Małopolska Karta Aglomeracyjna w formie mobilnej (iMKA) albo plastikowej (MKA),
  4. Krakowska Karta Rodzinna w formie plastikowej (KKR),
  5. legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik Karty i biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Wyboru nośnika Karty Krakowskiej dokonuje wnioskodawca. Karta Krakowska może być zapisana wyłącznie na jednym nośniku, przy czym w przypadku Karty Krakowskiej oraz Krakowskiej Karty Miejskiej istnieje możliwość zapisu na obu formach jednocześnie tj. zarówno plastikowej i mobilnej.

 

Wydawane Karty Krakowskiej w formie plastikowej zawierają już zapisany status Karty Krakowskiej (zniżki) i nie wymagają aktywacji.

 

Jeżeli jesteś posiadaczem plastikowej Krakowskiej Karty Miejskiej, Krakowskiej Karty Rodzinnej lub legitymacji studenckiej, niezbędne jest zapisanie uprawnień Karty Krakowskiej (zniżek) na tych nośnikach. Można to zrobić albo w automatach biletowych Krakowskiej Karty Miejskiej lub w Punktach Sprzedaży Biletów Komunikacji Miejskiej.

 

Jeżeli jesteś posiadaczem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, uprawnienia do zniżek możesz zapisać w stacjonarnym automacie biletowym Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub w Punkcie Obsługi Klienta Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej prowadzonym przez Województwo Małopolskie.

 

O możliwości zapisania Karty Krakowskiej na wybranym plastikowym nośniku wnioskodawca informowany jest poprzez wiadomość wysyłaną na adres e-mail wskazany we wniosku.