Wzory wniosków

Wniosek o wydanie Karty

2021-05-19
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-2.pdf

Wniosek o przedłużenie ważności Karty

2021-05-19
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-3.pdf

Wniosek o wydanie Karty (wniosek przeznaczony wyłącznie dla placówek opiekuńczo - wychowawczych)

2021-05-19
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-4.pdf

Wniosek o przedłużenie ważności Karty (przeznaczony wyłącznie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych)

2021-05-19
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-5.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu "Karty Krakowskiej" w formie plastikowej

2021-05-19
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-6.pdf

Wniosek o unieważnienie Karty

2021-05-19
Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-7.pdf

Wniosek o wydanie dodatkowej formy "Karty Krakowskiej"

2021-05-19
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-8.pdf

Wniosek o zmianę nośnika Karty na "Kartę Krakowską"

2021-05-19
Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-9.pdf

Wzór „Karty Krakowskiej”

2021-05-19
Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-10.pdf

Wzór naklejki o honorowaniu Karty

2021-05-19
Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-11.pdf