Wzory wniosków

Wniosek o przedłużenie ważności Karty Krakowskiej dla osób które ukończyły 18 rok życia

2019-06-25
zał 3 do Z PMK wniosek o przedłużenie ważności Karty zal-do-z-pmk-wniosek-o-przedluzenie-waznosci-karty.pdf

Wniosek o wydanie Karty Krakowskiej

2018-10-31
wniosek o wydanie Karty Krakowskiej zal-z-pmk-wniosek-o-wydanie-karty-ztp_wielopole.pdf

Wniosek o wydanie dodatkowej formy Karty Krakowskiej

2018-10-31
wniosek zal-8-dodatkowa-forma-karty-krakowskiej.pdf

Wniosek o wydanie (wniosek przeznaczony wyłącznie dla placówek opiekuńczo - wychowawczych)

2018-10-31
zał 4 do Z PMK Placówki wniosek o wydanie Karty zal-z-pmk-placowki-wniosek-o-wydanie-karty-ztp.pdf

Wniosek o przedłużenie ważności Karty (przeznaczony wyłącznie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych)

2018-10-31
zał 5 do Z PMK Placówki Wniosek o przedłużenie ważności Karty zal-5-placowki-wniosek-o-przedluzenie-waznosci-karty.pdf

Wniosek o unieważnienie Karty Krakowskiej

2018-10-31
zał 7 do Z PMK wniosek o unieważnienie Karty zal-7-uniewaznienie-karty-krakowskiej.pdf

Wniosek o zmianę nośnika Karty Krakowskiej

2018-10-31
zał 9 do Z PMK wniosek o zmianę nośnika Karty zal-9-zmiana-nosnika-karty.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu Karty Krakowskiej w formie plastikowej

2018-06-30
zał 6 do Z PMK wniosek o wydanie duplikatu Karty Krakowskiej zal-6-duplikat-karty-krakowskiej.pdf

Wzór „Karty Krakowskiej"

2018-06-30
zał 10 do Z PMK wzór Karty Krakowskiej zal-10-do-z-pmk-wzor-karty-krakowskiej.pdf

Wzór naklejki o honorowaniu Karty

2018-06-30
zał 11 do Z PMK wzór naklejki o honorowaniu Karty zal-11-do-z-pmk-wzor-naklejki-o-honorowaniu-karty.pdf