Wzory wniosków

Procedura wydawania, przedłużania ważności, unieważniania Karty

2024-03-27
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-1-procedura-wydawania-przedluzania-waznosci-i-uniewazniania-karty-2024.pdf

Wniosek o wydanie Karty

2024-03-27
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-2-wniosek-o-wydanie-karty-2024.pdf

Wniosek o przedłużenie ważności Karty

2024-03-27
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-3-wniosek-o-przedluzenie-waznosci-karty-2024.pdf

Wniosek o wydanie Karty - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

2024-03-27
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-4-wniosek-o-wydanie-karty-placowki-opiekunczo-wychowawcze-2024.pdf

Wniosek o przedłużenie ważności Karty - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

2024-03-27
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-5-wniosek-o-przedluzenie-waznosci-karty-placowki-opiekunczo-wychowawcze-2024.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu „Karty Krakowskiej” w formie plastikowej

2024-03-27
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-6-wniosek-o-wydanie-duplikatu-kasrty-w-formie-plastikowej-2024.pdf

Wniosek o unieważnienie Karty

2024-03-27
Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-7-wniosek-o-uniewaznienie-karty-2024.pdf

Wniosek o wydanie dodatkowej formy „Karty Krakowskiej”

2024-03-27
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-8-wniosek-o-wydanie-dodatkowej-formy-karty-2024.pdf

Wniosek o zmianę nośnika karty na „Kartę Krakowską”

2024-03-27
Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-9-wniosek-o-zmiane-nosnika-karty-2024.pdf

Wzór „Karty Krakowskiej”

2024-03-27
Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-10-wzor-karty-krakowskiej-2024.pdf

Wzór naklejki o honorowaniu Karty

2024-03-27
Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. zalacznik-nr-11-wzor-naklejki-o-honorowaniu-karty-krakowskiej-2024.pdf