Akty prawne

Karta Krakowska to program lojalnościowy Miasta Krakowa, w ramach którego został utworzony system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla mieszkańców. Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta. Ma na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do dóbr kultury i komunikacji miejskiej, jak również zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kartę Krakowską mogą otrzymać mieszkańcy zameldowani w Krakowie na stałe, osoby, które płacą podatki w Krakowie, oraz ich dzieci. Posiadanie ważnej Karty uprawnia do zakupu w preferencyjnych cenach biletów na przejazdy komunikacją miejską, biletów do miejskich instytucji kultury oraz produktów i usługi firm komercyjnych, które przystąpiły do programu jako Partnerzy.

Program został wprowadzony w 2018 roku uchwałą nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1102, z późniejszymi zmianami).

Funkcjonowanie programu reguluje zarządzenie nr 888/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 marca 2024 r. w sprawie realizacji programu pn. Karta Krakowska, z późniejszymi zmianami, wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Procedura wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty
Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie Karty
Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie ważności Karty
Załącznik nr 4 - Wniosek o wydanie Karty - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
Załącznik nr 5 - Wniosek o przedłużenie ważności Karty - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
Załącznik nr 6 - Wniosek o wydanie duplikatu "Karty Krakowskiej" w formie plastikowej
Załącznik nr 7 - Wniosek o unieważnienie Karty
Załącznik nr 8 - Wniosek o wydanie dodatkowej formy "Karty Krakowskiej"
Załącznik nr 9 - Wniosek o zmianę nośnika karty na "Kartę Krakowską"
Załącznik nr 10 - Wzór „Karty Krakowskiej”
Załącznik nr 11 - Wzór naklejki o honorowaniu Karty

Warunki przystąpienia Partnerów do realizacji Programu reguluje zarządzenie nr 2235/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2023 r.

Ceny imiennych, okresowych biletów na przejazdy komunikacją miejską, tzw. biletów Mieszkańca (na 1 linię, sieciowy, półroczny i półroczny 5+1) określa uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego: uchwała nr CVIII/2933/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2023 r.