Punkty obsługi karty

UWAGA !

MPK SA zamyka wszystkie Punkty Obsługi Pasażera

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zarząd MPK S.A.
w Krakowie zdecydował o zamknięciu wszystkich Punktów Obsługi Pasażerów.

 

Od poniedziałku, 16 marca aż do odwołania:

 • zamknięte będą wszystkie Punkty Sprzedaży Biletów
 • zostanie zablokowana możliwość wynajęcia autobusów, wstrzymane zostanie także przyjmowanie klientów w tej sprawie w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 13.
 • zamknięte będzie Biuro Rzeczy Znalezionych – wszystkie zagubione przedmioty będzie można odebrać dopiero po otwarciu biura (w tym czasie nie będą pobierane opłaty za przechowywane rzeczy znalezionych).

Od soboty, 14 marca zamknięte są poczekalnie dla pasażerów zlokalizowane na pętli Czerwone Maki, Dworcu Czyżyny przy ul. Medweckiego oraz terminalu autobusowym przy al. Powstańców Wielkopolskich. Inspektorzy w tych miejscach nie będą już udzielać informacji, aby ograniczyć wzajemny kontakt.

W związku z zamknięciem Punktów Sprzedaży Biletów pasażerów prosimy
o wyrozumiałość i zachęcamy do zakupu biletów w automatach biletowych, a także przez Internet.

We wszystkich sprawach związanymi z biletami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • Infolinia – 12 19 150
 • Infolinia Karty Krakowskiej – 12 254 14 00
 • Reklamacje, pytania, faktury – reklamacje@kkm.krakow.pl

 W związku z zamknięciem PSB informujemy, że:

 • zwroty biletów okresowych zapisanych na nośnikach mobilnych będą realizowane po otrzymaniu prośby mailowej (wraz z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze), wysłanej na adres: reklamacje@kkm.krakow.pl
 • nie będzie możliwości osobistego zwrotu biletów okresowych zapisanych na karcie plastikowej. Zwroty będą realizowane tylko w tych przypadkach, gdy karta plastikowa (wraz z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze), zostanie wysłana listem poleconym na adres:

MPK SA w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od daty nadania listu do dnia upływu ważności biletu. Proszę pamiętać, że zwrotu biletu można dokonać na minimum 16 dni przed upływem jego ważności.

 • w przypadku wysłania do MPK SA karty plastikowej klient może złożyć również pisemną dyspozycję o odesłaniu karty plastikowej z anulowanym biletem. W takim przypadku karta zostanie wysłana drogą pocztową, listem poleconym na wskazany adres. W razie braku takiej dyspozycji karta będzie do odbioru osobistego w Punkcie Sprzedaży Biletów, przy ul Podwale 3/5 w Krakowie po jego ponownym otwarciu.
 • osoby, które nie będą w stanie przedłużyć uprawnień Karty Krakowskiej z tytułu płacenia podatków w Krakowie i będą zmuszone kupić droższy bilet, prosimy
  o zgłoszenie tego faktu na adres reklamacje@kkm.krakow.pl. Po otwarciu PSB otrzymają zwrot wydanych dodatkowo środków, po dopełnieniu procedury potwierdzenia płacenia podatku w Krakowie i okazaniu np. pierwszej strony PIT.
 • nie ma możliwości: zawieszenia, zamrożenia i zmiany daty ważności zakupionego już biletu okresowego,
 • zasada, że bilet może zostać anulowany, pod warunkiem że następuje to nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu – wynika wprost z przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa (Uchwała nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. z późn. zm. - załącznik nr 3). MPK SA nie ma kompetencji, aby podejmować decyzje w tym zakresie. Przepisy te dotyczą wszystkich biletów okresowych, tzn. zapisanych na urządzeniach mobilnych oraz na plastikowych kartach
 • osoby składające wnioski o Kartę Krakowską zapraszamy na stronę kk.krakow.pl i wybór nośnika mobilnego.
 • ważność najstarszych plastikowych kart Krakowskiej Karty Miejskiej wydawanych przed 2013 rokiem zostaje wydłużona do końca czerwca 2020 roku (pierwotnie stare karty KKM miały stracić ważność już 31 marca 2020 roku). Wszystkich posiadaczy tych kart zapewniamy, że będą one nadal ważne.

Opisane działania MPK S.A. w Krakowie, dotyczące przyjmowania zwrotów biletów okresowych, będą realizowane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że pozwolą na to procedury ustalane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Centrum Zarządzania Kryzysowego i inne instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie Państwa Polskiego w stanie zagrożenia epidemicznego.

W celu zakupu biletu okresowego prosimy wszystkich o korzystanie z Internetu oraz aplikacji mobilnych:

https://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet

https://www.kk.krakow.pl/aktualnosci/news,73,pobierz-aplikacje-karty-krakowskiej.html

 


Papierowe wnioski o wydanie Karty Krakowskiej będzie można składać

W PONIŻSZYCH PUNKTACH:

 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK
  pętla autobusowa przy Dworcu Głównym Wschód Kraków:

  poniedziałek-piątek 9:00-19:00, sobota 8:00-16:00

 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK, ul. św. Wawrzyńca 13

  poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK, ul. Podwale 3/5

  poniedziałek-piątek 9:00-19:00

 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK
  os. Centrum D bl 7.

  poniedziałek-piątek 09:00-19:00

 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK,
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6

  poniedziałek-piątek 9:00-17:00

 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK
  Dworzec Autobusowy Czyżyny, ul. Medweckiego 15


  poniedziałek-piątek 11:00-19:00


 • Punkt Sprzedaży Biletów MPK,
  ul.Krowoderskich Zuchów 8a
  poniedziałek - piątek 11.00-19.00