Najczęściej zadawane pytania

Status Karty Krakowskiej jest ważny przez rok kalendarzowy licząc od daty zaakceptowania wniosku. To, kiedy karta traci ważność sprawdzisz w automatach biletowych (wszystkie nośniki plastikowe: KK, KKM, MKA, legitymacja studencka, KKR 3+), oraz po zalogowaniu się do konta internetowego KK i mKK.

Poczekaj na maila z powiadomieniem o możliwości przedłużenia ważności KK, a potem idź do dowolnego stacjonarnego automatu biletowego lub oznaczonych automatów w pojazdach komunikacji miejskiej i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Miejsca te będą dodatkowo oznaczone informacją „Tu przedłużysz ważność Karty Krakowskiej”.

Poczekaj na maila lub smsa z powiadomieniem o możliwości przedłużenia ważności KK, a potem idź do dowolnego stacjonarnego automatu biletowego lub oznaczonych automatów w pojazdach komunikacji miejskiej i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Miejsca te będą dodatkowo oznaczone informacją „Tu przedłużysz ważność Karty Krakowskiej”.

Musisz zaktualizować te dane. Na co najmniej 30 dni przed upływem daty ważności KK udaj się po nową KK lub KKM do dowolnego Punktu Sprzedaży Biletów MPK S.A. Jeśli KK masz zapisaną ma nośniku jakim jest legitymacja studencka, Małopolska Karta Aglomeracyjna lub Krakowska Karta Rodzina 3 + nowe dane musisz podać w odpowiednich punktach dystrybucji tych kart – tak, aby w systemie KK zostały one zmienione.

Wtedy o zbliżającym się terminie wygaśnięcia karty musisz pamiętać sam i na ok. 15 dni przed jego upływem udać się do automatu, aby przedłużyć ważność uprawnień.

Weź we sobą PIT, który to potwierdzi i nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu ważności Karty wystąp z wnioskiem o jej przedłużenie. Jeśli karta straci ważność, trzeba będzie wystąpić w Punkcie Sprzedaży Biletów z wnioskiem o przywrócenie ważności – pamiętaj, by mieć przy sobie PIT.

Jako rodzic powinieneś złożyć wniosek o objecie go statusem karty. Można to zrobić elektronicznie (poprzez funkcję „dodaj dziecko do wniosku”) lub w formie papierowej w dowolnym Punkcie Sprzedaży Biletów MPK S.A.

Jesteś już dorosła/y, dlatego musisz złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień samodzielnie.

Poczekaj na maila z powiadomieniem. Ważność karty możesz sprawdzić w swojej aplikacji mobilnej. Nawet jeśli zmieniłeś adres zameldowania na inny w Krakowie nie musisz dokonywać żadnej aktualizacji. Ta jest niezbędna, gdy zmieniłaś/eś nazwisko – wtedy dane osobowe musisz uaktualnić w dowolnym Punkcie Sprzedaży Biletów MPK S.A. lub – jeśli masz iMKA najpierw zaktualizuj dane w punkcie dystrybucji karty, a potem idź do PSB, aby zmienić dane w systemie KK. Jeśli zmieniłaś/eś adres stałego zameldowania na inny, ale nadal jesteś płatnikiem podatków w Krakowie, idź do Punktu Sprzedaży Biletów i okaż PIT – najlepiej na 30 dni przed upływem ważności KK.

W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie ważności Karty składany jest po upływie  terminu jej ważności, ważność Karty przedłuża się na okres jednego roku, licząc od dnia ponownego jej uzyskania tj.: od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty może być złożony nie wcześniej niż miesiąc
przed upływem terminu jej ważności.

PIT powinien być skierowany do jednego z poniższych Urzędów Skarbowych:

 • Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza,
 • Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze,
 • Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto,
 • Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta,
 • Urząd Skarbowy Kraków - Prądnik,
 • Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście.

Okazuje się PIT za rok poprzedni. Wyjątek stanowi okres styczeń-marzec danego roku.
Jeżeli na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać PIT dotyczący roku poprzedzającego ten rok.

W takim przypadku należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z którego wynika,
że wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych, za dany rok, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla mieszkańca Krakowa (może być wskazany konkretny PIT)
i w zeznaniu tym wskazał krakowski adres zamieszkania. 

Nie. Okazuje się wyłącznie pierwszą stronę PIT w zakresie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego, do którego zaadresowano zeznanie oraz miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Osoba niezameldowana na pobyt stały w Krakowie, aby otrzymać Kartę powinna okazać jeden
z następujących PIT: PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT - 40A, przy czym PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Krakowa i powinien w nim być wskazany krakowski adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT – 36L).

W celu potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób uprawniający do Karty okazuje się jeden z poniższych dokumentów:

 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
  lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A
  nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

PIT okazują wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie.

Tak. Osoby te okazują także jeden z poniższych dokumentów:

 • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
  lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A
  nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Nie. Osobom zameldowanym na pobyt stały w Krakowie ważność Karty przedłużana jest
na kolejny rok bez konieczności składania wniosku.

1 2 3