Najczęściej zadawane pytania

Bilet Mieszkańca uprawniający do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I okresowy imienny (normalny i ulgowy):

- na 1 linię (uprawniający do przejazdów na zasadach określonych w § 6 ust. 6),

- na 2 linie (uprawniający do przejazdów na zasadach określonych w § 6 ust. 6),

- sieciowy

można nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. § 2 ust. 2 pkt. f).  

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Karty Krakowskiej określa procedura wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty.

 

Dodatkowe informacje można także uzyskać dzwoniąc pod nr.: (12) 254 14 00
lub pisząc: e-mail: kontakt@kk.krakow.pl

Wniosek o wydanie duplikatu należy pobrać ze strony https://www.kk.krakow.pl/o-programie/wzory-wnioskow/ a następnie złożyć go wraz ze zdjęciem w wybranym punkcie PSB.

Duplikat karty wydawany jest za opłatą w wysokości 8 zł, opłaty tej można dokonać:

  1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, nr rachunku: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 Bank PKO BP SA (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat:
    • w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa,
    • w kasach Urzędu Miasta Krakowa,
  2. w Punktach Sprzedaży Biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie.

UWAGA! W tytule wpłaty należy zamieścić informację, że opłata dotyczy wydania duplikatu Karty Krakowskiej oraz dane osoby, której duplikat ma być wydany. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

1 2 3