O programie

Karta Krakowska

To element polityki promocyjnej i społecznej Krakowa, mający na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury, jak również zwiększenie dochodów miasta
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program ten został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. nr XCIV/2450/18.

Dla kogo karta z Lajkonikiem?

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden
z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także: dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18 roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Osoba uprawniona do korzystania z programu pn. Karta Krakowska otrzymuje status Karty Krakowskiej (zwany także Kartą), który stanowi potwierdzenie przysługujących zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

Status ten zapisywany jest na wybranym przez wnioskodawcę nośniku. Nośnikiem statusu jest wydawana w ramach programu - „Karta Krakowska” oraz może być: Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię, Małopolska Karta Aglomeracyjna, Krakowska Karta Rodzinna albo legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik statusu Karty Krakowskiej i biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Karta będzie ważna przez okres jednego roku licząc od dnia jej uzyskania tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.

Gdzie po kartę?

Wnioski można składać poprzez stronę internetową www.kk.krakow.pl oraz w Punktach Sprzedaży Biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Kto okazuje PIT, aby otrzymać status Karty Krakowskiej?

Wyłącznie osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie okazują dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok poprzedni, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania.

Osoby te składając wniosek okazują jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
    lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A
    nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
  • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Masz kartę? Płacisz mniej

W ramach programu Karty Krakowskiej utworzony został system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

Posiadacze karty z Lajkonikiem kupują bilety okresowe z 35 % zniżką.

  • bilet na jedną linię – 80 zł, dla posiadaczy Karty Krakowskiej – 54 zł
  • sieciowy – 148 zł, dla mieszkańców z KK – 80 zł

Tańsze bilety komunikacji to nie wszystko. Każdy, kto ma Kartę Krakowską korzysta z bogatej oferty partnerów komercyjnych, którzy oferują zniżki w następujących kategoriach.

 

Możesz też do nas zadzwonić lub napisać.

infolinia Karty Krakowskiej: 12 254 14 00

e-mail: kontakt@kk.krakow.pl