Ważne informacje

Jak wyrobić Kartę Krakowską

2020-03-20
Poniżej krótki instruktaż w jaki sposób stać się posiadaczem karty z lajkonikiem i korzystać z przywilejów jakie ze sobą niesie.

Karta Krakowska wydawana jest na wniosek i stanowi potwierdzenie przysługujących zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Jej status może być zapisywany na wybranym przez wnioskodawcę nośniku.

Kartę Krakowską możemy mieć w wersji plastikowej oraz elektronicznej  ( w formie aplikacji mobilnej). Uprawnienia Karty Krakowskiej można zapisać także na jednym z nośników które posiadamy, np.:

 • Krakowskiej Karcie Miejskiej zawierającej fotografię,
 • Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej,
 • Krakowskiej Karcie Rodzinnej,
 • legitymacji studenckiej.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy zapoznać się z poniższą informacją, procedurą wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty oraz objaśnieniami zawartymi we wniosku.

Komu przysługuje Karta Krakowska i kto może korzystać z ulg i bonifikat.

Aby móc korzystać z bonifikat, które daje Karta Krakowska trzeba być na stałe zameldowanym na terenie miasta Krakowa, lub odprowadzać podatek PIT – czyli wskazać, że miejscem zamieszkania jest Kraków. W tym drugim przypadku dokumentem potwierdzającym odprowadzenie podatku i możliwość uzyskania Karty Krakowskiej jest okazanie pierwszej strony formularza PIT za poprzedni rok kalendarzowy, złożonego w urzędzie skarbowym w Krakowie.

Jak otrzymać status Karty Krakowskiej?

 1. Złóż wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek może złożyć osoba, która ukończyła 16 rok życia. Zalecamy składanie wniosków w formie elektronicznej (nie potrzeba do tego podpisu elektronicznego). Osoby nieposiadające nr PESEL składają wnioski wyłącznie w formie papierowej. Informacja o tym jak uzyskać dostęp do wniosku elektronicznego zamieszczona jest pod niniejszą informacją.
 2. Na początek wpisz swoje podstawowe dane osobowe w I Części wniosku. Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie – koniecznie zaznacz to pole wyboru we wniosku.
  W takim przypadku nie będziesz musiał okazywać PIT, a ważność Twojego statusu Karty Krakowskiej będzie przedłużana bez konieczności składania kolejnych wniosków – jeżeli nie zmienisz miejsca stałego zameldowania poza Kraków.
 3. Podejmij decyzję, czy chcesz wyrobić „Kartę Krakowską” w wersji mobilnej i/lub plastikowej, czy też wykorzystać posiadany już inny nośnik, aby zapisać na nim status Karty Krakowskiej. Do tego celu możesz wykorzystać: Krakowską Kartę Miejską (mobilną i/lub plastikową), Małopolską Kartę Aglomeracyjną (mobilną albo plastikową), Krakowską Kartę Rodzinną – plastikową albo legitymację studencką. Zalecamy wersje mobilne. W takim przypadku nie musisz zapisywać uprawnienia na plastikowej karcie. Formy mobilnej nie da się też zgubić i nie trzeba płacić za duplikat. Ponadto jeżeli będziesz nadal zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa, przedłużenie ważności statusu Karty Krakowskiej będzie się zapisywać automatycznie.
 4. Jeżeli zdecydowałeś się na „Kartę Krakowską” wyraź zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Zarządowi Transportu Publicznego (ZTP). Wyrażenie zgody na udostępnienie danych ZTP spowoduje, że będziesz mógł nabywać „bilety mieszkańca” bez dodatkowej wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera ZTP. Następnie wypełnij Część I.A wniosku poprzez wskazanie wybranej formy „Karty Krakowskiej” (mobilnej i/lub plastikowej), dołącz aktualną fotografię (wymagania dotyczące fotografii znajdziesz pod niniejszą informacją) i jeżeli chcesz otrzymać wersję mobilną podaj indywidualny adres e-mail (stanowi on login do systemu). Jeżeli zdecydowałeś się nie wyrabiać „Karty Krakowskiej” wypełnij Część I.B wniosku i wskaż posiadany nośnik na którym chcesz zapisać status Karty Krakowskiej. W takim przypadku do wniosku nie dołączasz fotografii. Koniecznie podaj natomiast Nr Klienta, który znajduje się na nośniku (jest nam potrzebny do zapisania statusu). Jeżeli wybierzesz formę mobilną nośnika, status Karty Krakowskiej zapiszemy na nim automatycznie. Z kolei na karcie plastikowej status zapiszesz w stosownym automacie biletowym lub w punkcie obsługi (w zależności od wybranego nośnika, informacja w tym zakresie znajduje się w punkcie 7).
 5. Teraz w Części III wniosku możesz wpisać dane osobowe swoich dzieci w wieku do 18 roku życia, w tym te nad którymi sprawujesz rodzinną pieczą zastępczą (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka) lub opiekę prawną. Otrzymają one Kartę jeżeli jesteś uprawniony do korzystania z Programu. Nie wpisuj dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia, gdyż nie wydaje się im Karty, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu pn. Karta Krakowska przysługują im na podstawie ważnej Karty rodzica. Następnie wybierz dla dzieci nośnik statusu Karty Krakowskiej. Jeżeli wybrałeś dla nich „Kartę Krakowską” pamiętaj o aktualnej fotografii i wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do ZTP, aby dzieci mogły nabywać „bilety mieszkańca”. Wersja mobilna „Karty Krakowskiej” dostępna jest dla dzieci w wieku od 16 roku życia.
 6. Jeżeli wybrałeś „Kartę Krakowską” w formie plastikowej dla siebie lub dzieci, zaznacz jak chcesz je otrzymać.
 7. Jeżeli zdecydowałeś się nie wyrabiać „Karty Krakowskiej”, tylko zapisać status Karty Krakowskiej na innym posiadanym już nośniku, status ten zapiszemy automatycznie w przypadku, gdy wybrałeś wersję mobilną nośnika. Z kolei na nośniku plastikowym, status Karty Krakowskiej zapiszesz w stacjonarnym automacie biletowym Krakowskiej Karty Miejskiej lub w Punkcie Obsługi Pasażera prowadzonym przez ZTP, w przypadku:

- Krakowskiej Karty Miejskiej,

- Krakowskiej Karty Rodzinnej,

- legitymacji studenckiej.

Status Karty Krakowskiej na plastikowej Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej zapiszesz
natomiast w stacjonarnym automacie biletowym Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub w Punkcie Obsługi Klienta Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej prowadzonym przez Województwo Małopolskie.

Wymagania dla fotografii: zdjęcie legitymacyjne, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.

Uwaga:

Wniosek elektroniczny osoby niezameldowanej na pobyt stały w Krakowie zostaje zapisany w systemie i aby otrzymać Kartę, należy okazać dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania. Pierwszą stronę ww. dokumentu można okazać w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTP, w Punkcie Obsługi Mieszkańców UMK lub wysyłając na adres e-mail: okazpit@kk.krakow.pl
Nieokazanie dokumentu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.