Ważne informacje

Jak przedłużyć status Karty Krakowskiej

2023-07-14
Status Karty Krakowskiej jest wydawany na nośniku plastikowym i/lub mobilnym na okres 12 miesięcy. Aby Karta pozostała aktywna po upływie roku, należy przedłużać jej ważność.

Pięć lat temu, 1 lipca, Miasto Kraków uruchomiło program Karta Krakowska – program lojalnościowy dla mieszkańców, który umożliwia korzystanie z ulg i zniżek na bilety wstępu, usługi oferowane przez partnerów programu czy też zakup biletów na przejazdy komunikacją miejską w obniżonej cenie. Posiadaczami Karty Krakowskiej mogą być mieszkańcy zameldowani w Krakowie na pobyt stały lub mieszkańcy niezameldowani, którzy rozliczają podatek dochodowy w jednym z krakowskich urzędów skarbowych i udokumentują to.

 

Jak długo ważna jest Karta Krakowska?

Status Karty Krakowskiej jest wydawany na nośniku plastikowym i/lub mobilnym na okres 12 miesięcy. Aby Karta pozostała aktywna po upływie roku, należy przedłużać jej ważność.

W przypadku osób zameldowanych w Krakowie, status Karty Krakowskiej przedłuża się automatycznie. Osoby posiadające Kartę plastikową muszą jedynie zapisać uprawnienia przyznane na kolejny rok w automacie biletowym; posiadacze Karty w wersji mobilnej nie muszą wykonywać dodatkowych czynności, aktualny status będzie się automatycznie wyświetlał w aplikacji. Natomiast mieszkańcy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Krakowie,  a chcą nadal korzystać z uprawnień, są zobowiązani corocznie złożyć wniosek o przedłużenie statusu Karty i okazać dokument potwierdzający odprowadzanie podatków w Krakowie (PIT opatrzony prezentatą Urzędu Skarbowego/potwierdzeniem jego złożenia lub PIT wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego).

 

Kiedy można złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty Krakowskiej?

Wniosek o przedłużenie ważności statusu Karty można składać na 30 dni przed upływem terminu ważności.

Przypominamy osobom, które przystąpiły do programu tuż po jego uruchomieniu w lipcu 2018 r. lub w okresie wakacyjnym, aby nie zapomniały o złożeniu w najbliższym czasie wniosku o przedłużenie statusu Karty. W ten sposób unikną przerwy w ważności statusu Karty i nie stracą uprawnień do zniżek oraz rabatów przewidzianych przez program.

 

Jak złożyć wniosek o przedłużenie statusu Karty?

(dotyczy mieszkańców niezameldowanych w Krakowie na pobyt stały)

 

1. Wniosek elektroniczny

Wnioski o przedłużenie statusu Karty Krakowskiej można składać w wersji elektronicznej przez stronę internetową www.kk.krakow.pl, po zalogowaniu na konto użytkownika. Jest to najwygodniejsza i najszybsza forma załatwienia sprawy.

Ponadto w celu pozytywnej weryfikacji wniosku należy wysłać na adres e-mail:

okazpit@kk.krakow.pl

potwierdzenie  rozliczenia za poprzedni rok kalendarzowy podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Krakowie, zawierający wskazanie Krakowa jako miejsca zamieszkania osoby wnioskującej, tj.:

 • pierwszą stronę PIT-u, opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia (w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia)

lub

 • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO)

lub

 • stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 

2. Wniosek papierowy

Ponadto wnioski o przedłużenie ważności Karty Krakowskiej na kolejny rok, jak również wnioski o pierwszorazowe wydanie Karty, można składać w stacjonarnych punktach na terenie Krakowa:

 • Punkt Obsługi Pasażerów, ul. Podwale 3/5:
  poniedziałek–piątek, w godz. 11.00–18.00
 • Punkt Obsługi Pasażerów, ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej):
  poniedziałek–piątek, w godz. 8.00–16.00
 • Punkt Obsługi Pasażerów, os. Centrum D, blok 7:
  poniedziałek–piątek, w godz. 11.00–18.00
 • Punkt Obsługi Pasażerów przy Punkcie Obsługi Klientów Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej, ul. Pawia 5a - hol dworca kolejowego Kraków Główny
  (obok sklepu Biedronka, możliwość dojścia od strony Galerii Krakowskiej od ul. Pawiej)
  poniedziałek-piątek 9.00–17.00
 • Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18:
  poniedziałek–piątek 7.40–15.30
 • Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2:
  poniedziałek–piątek 7.40–15.30

Podczas składania wniosku w punkcie stacjonarnym należy okazać do wglądu dokument potwierdzający rozliczanie podatku w Krakowie.

 

Załącznik: wzór wniosku papierowego o przedłużenie ważności statusu Karty (pdf), obowiązujący od 21 marca 2024 r.