Ważne informacje

Jak wyrobić Kartę Krakowską dla dziecka?

2023-08-28
Wnioskiem o wydanie Karty Krakowskiej mogą być objęte dzieci w wieku do 18. roku życia, przy czym nie uwzględnia się dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia.

Wszelkie zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu pn. Karta Krakowska przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi, opiekunowi prawnemu, wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

Osoba uprawniona do Karty Krakowskiej może objąć wnioskiem:

1) dziecko własne,

2) dziecko umieszczone u osoby uprawnionej do Karty Krakowskiej w rodzinnej pieczy zastępczej,

3) dziecko dla którego osoba wnioskująca o Kartę jest opiekunem prawnym.

W każdej chwili istnieje możliwość dodania danych dziecka do aktywnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek o wydanie Karty dla dziecka można złożyć w formie elektronicznej na www.kk.krakow.pl (po zalogowaniu na konto) w zakładce MOJE WNIOSKI lub w formie papierowej w Punktach Obsługi Pasażerów oraz Punktach Obsługi Mieszkańców.

Po złożeniu wniosku elektronicznego, nośnik plastikowy będzie oczekiwać na odbiór w dowolnym punkcie obsługi Karty Krakowskiej.

W przypadku wybrania nośnika Karty Krakowskiej Karty Miejskiej lub Krakowskiej Karty Rodzinnej status Karty Krakowskiej zapiszesz w stacjonarnym automacie biletowym Krakowskiej Karty Miejskiej.

Status Karty Krakowskiej na plastikowej Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej zapiszesz w stacjonarnym automacie biletowym Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub w Punkcie Obsługi Klienta Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej prowadzonym przez Województwo Małopolskie.

Uwaga! Przy wyborze wersji mobilnej, należy zarejestrować konto na dane dziecka.

Rejestracja konta jest możliwa na stronie www.kk.krakow.pl lub w aplikacji KARTA KRAKOWSKA, na adres e-mail przypisany do danych dziecka. Podczas rejestracji należy ustalić hasło do konta. Po dokonaniu rejestracji na wskazany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, po którego użyciu możliwe będzie zalogowanie się do indywidualnego konta.

 

Przedłużenie uprawnień dla osób, które ukończyły 18 rok życia

Dzieciom, które są podpięte pod wniosek rodzica, nie przedłuża się ważności Karty, jeżeli w okresie jej ważności ukończą 18. rok życia. Osoby, które ukończyły 18. roku życia, samodzielnie składają wnioski o przedłużenie ważności Karty. Ważność ich Kart zostaje przedłużona w przypadku spełnienia co najmniej jednego z kryteriów uprawniających do wydania Karty.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty można złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej w dowolnym punkcie obsługi Karty Krakowskiej.

Jeżeli uprawnienia były wydane na aplikacji mobilnej mKK, to wystarczy zalogować się na stronie www.kk.krakow.pl i tam złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień.

W przypadku posiadania uprawnień na innym nośniku (karta plastikowa KK, KKM, KKR3+, MKA oraz aplikacje mobilne mKKM i IMKA) należy skontaktować się z infolinią Karty Krakowskiej, dzwoniąc na numer 12 616 55 55 (wew. 7) lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail kontakt@kk.krakow.pl, w celu podania adresu e-mail, który umożliwi zarejestrowanie oraz zalogowanie do indywidualnego konta Karty Krakowskiej.