O programie

Karta Krakowska to program lojalnościowy Miasta Krakowa, w ramach którego został utworzony system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla mieszkańców. Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej Miasta. Ma na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz komunikacji miejskiej, jak również zwiększenie dochodów Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2018 roku.

 

Dla kogo Karta Krakowska?

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden
z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa

2) rozliczają w Krakowie podatek dochodowy od osób fizycznych

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18. roku życia oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w wieku do 18. roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Osoba uprawniona do korzystania z programu Karta Krakowska otrzymuje status Karty Krakowskiej (zwany także Kartą), który stanowi potwierdzenie przysługujących zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

Status ten zapisywany jest na wybranym przez wnioskodawcę nośniku. Nośnikiem statusu jest Karta wydawana w ramach programu oraz może być: Krakowska Karta Miejska zawierająca fotografię, Małopolska Karta Aglomeracyjna, Krakowska Karta Rodzinna albo legitymacja studencka wykorzystywana jako nośnik statusu Karty Krakowskiej i biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Karta może mieć formę plastikową lub mobilną.

 

Jak uzyskać Kartę?

Wnioski o wydanie Karty można składać poprzez stronę internetową www.kk.krakow.pl, w Punktach Obsługi Pasażerów oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców.

 

Gdzie po Kartę?

Kartę plastikową można odebrać w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów lub dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców.

 

Kto okazuje PIT, aby otrzymać status Karty Krakowskiej?

Osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie, w celu uzyskania lub przedłużenia ważności uprawnień Karty, powinny okazać dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania

Osoby te, składając wniosek, okazują jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
    lub z potwierdzeniem jego złożenia (w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia)
  • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO)
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

Jak długo ważna jest Karta?

Karta jest ważna przez okres jednego roku licząc od dnia jej uzyskania tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku. W przypadku osób zameldowanych w Krakowie, status Karty Krakowskiej przedłuża się automatycznie. Natomiast mieszkańcy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Krakowie,  a chcą korzystać z uprawnień, są zobowiązani corocznie złożyć wniosek o przedłużenie statusu Karty i okazać dokument potwierdzający odprowadzanie podatków w Krakowie.

 

Masz Kartę? Płacisz mniej

Program Karta Krakowska umożliwia mieszkańcom korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

Posiadając Kartę Krakowską możesz być aktywnym uczestnikiem społeczności Miasta i korzystać z uprawnień przewidzianych w Programie, obejmujących przejazdy komunikacją miejską oraz ofertę podmiotów komercyjnych, którzy realizują program w ramach partnerstwa z Miastem.

Posiadacze ważnej Karty mogą kupić imienne, okresowe bilety na przejazdy komunikacją miejską (tzw. bilet Mieszkańca*) w preferencyjnych cenach:

  • bilet Mieszkańca na jedną linię w strefie I - miesięczny:

         54 zł - normalny
         27 zł - ulgowy

  • bilet Mieszkańca sieciowy w strefie I - miesięczny:

         80 zł - normalny
         40 zł - ulgowy

  • bilet Mieszkańca sieciowy w strefie I - półroczny, w tym bilet półroczny 5+1:

         420 zł - normalny
         210 zł - ulgowy

* Bilet Mieszkańca obowiązuje na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Krakowie (tramwaje, autobusy) i nie wchodzi do oferty Biletu Metropolitalnego (tramwaje, autobusy, kolej).

Pełny cennik biletów komunikacji miejskiej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie pod linkiem: https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/przewodnik-po-biletach-kmk

Ponadto każdy, kto ma ważną Kartę Krakowską, może korzystać z bogatej oferty Partnerów komercyjnych, którzy oferują zniżki w następujących kategoriach:

 

WZORY WSZYSTKICH WNIOSKÓW znajdują się TUTAJ