Partnerzy programu

Karta Krakowska to nie tylko zniżki na przejazdy komunikacją miejską i aglomeracyjną. To bogata oferta partnerów komercyjnych. Zniżki można otrzymać w następujących obszarach:

Partnerem Karty Krakowskiej można zostać wysyłając wniosek, który można pobrać ze strony  www.kk.krakow.pl pod adres sz.umk@um.krakow.pl

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Miasto zawiera z Partnerem porozumienie w sprawie realizacji Karty Krakowskiej. Wzór ramowego porozumienia dostępny jest na stronie www.kk.krakow.pl.

Lokale Partnerów oznacza się naklejką informującą o honorowaniu Karty. Partnerzy zamieszczają informacje o udzielanych zniżkach, ulgach, preferencjach lub uprawnieniach, w szczególności na swoich stronach internetowych.

Koszty udzielanych i ponoszonych przez Partnerów zniżek, ulg, preferencji i uprawnień nie są finansowane przez Miasto.

Zachęcamy do udziału w programie!

Pełna lista Partnerów i oferowanych zniżek w zakładce PARTNERZY I ZNIŻKI w górnym menu.